FLEXfg AVG Scan

De AVG scan is ontwikkeld in samenwerking met een onafhankelijke partij en is een onderzoek in hoeverre jouw organisatie op het moment van onderzoek voldoet aan de wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De scan kan een meting zijn helemaal aan het begin van het AVG implementatieproces, maar ook tussentijds, wanneer je al een tijd met de AVG bezig bent en wilt weten waar je nu eigenlijk staat.

De scan bestaat uit een bezoek aan de locatie(s) van jouw organisatie en een interview met de directeur/bestuurder en IT verantwoordelijke van de locatie. Tijdens het bezoek aan de locatie(s) zal de scanner rondgeleid worden door het gebouw om te kijken waar persoonsgegevens worden verwerkt, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe de beveiliging is georganiseerd. Belangrijke plekken zijn de server ruimte, de printer en/of kopieer ruimte, ruimten waar veel verwerkingen van persoonsgegevens plaatsvinden, bijv. klaslokalen, teamkamer, werkplekken en toegang tot school.

Verder wordt er gekeken naar de beveiliging zoals alarmsystemen en of er papieren documenten met persoonsgegevens onbeheerd en/of onbeveiligd worden aangetroffen. Het interview wordt afgenomen aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. Vragen kunnen gaan over sleutelbeheer van de locatie en server ruimte, hardware, beveiliging, AVG documenten zoals toestemmingsformulieren en registers, omgang met documenten en archieven, accountbeheer, organisatie en beleid, externe toegang tot computers en bijvoorbeeld het eventuele gebruik van social media door medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers.

Wil je meer weten? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op over de mogelijkheden


Meer weten?


BUY NOW