Functionaris gegevensbescherming

Een FG, ook wel DPO (Data Protection Officer) is een onafhankelijke toezichthouder en vertrouwenspersoon. Dit is een deskundig persoon die kennis heeft van de AVG wet- en regelgeving, en iemand die toeziet en controleert op de naleving ervan.

De belangrijkste taken van de FG zijn:


  • Informatie verzamelen om verwerkingsactiviteiten te identificeren;
  • De naleving van de AVG bij deze verwerkingsactiviteiten analyseren en controleren;
  • Verwerkingsverantwoordelijke informeren, adviseren en aanbevelingen doen aan de hand van zijn of haar bevindingen;
  • Toezicht houden en advies geven bij de uitvoering van een DPIA (Data Protection Impact Assessment);
  • Er op toezien dat de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen neemt voor het beschermen van persoonsgegevens;
  • Aanspreekpunt zijn inzake privacy aangelegenheden voor alle betrokkenen bij een organisatie.


Volgens de regels van de AVG moet een FG minimaal 8 uren per maand in dienst zijn van een organisatie.

Heb je ook behoefte aan ondersteuning bij het implementeren van de regels van de AVG? Wij gaan graag met je in gesprek.


Meer weten?


BUY NOW